Speciale og presset på tid? Fire tips til at komme i mål

Specialet er kulminationen på din uddannelse. Det er her, du får mulighed for at vise dine kundskaber inden for et selvvalgt emne.

Mange ser frem til specialeskrivningen, hvor man virkelig kan fordybe sig inden for et område, man har en naturlig interesse for.

Uheldigvis gruer en tilsvarende del af landets kandidatstuderende for, om de kommer i mål og leverer en præstation, der kroner de mange års studier.

Selvom den afsatte tid til specialet kan virke som forholdsvis lang tid, inden man går i gang, opdager langt de fleste nemlig at være pressede på tid, efterhånden som deadline nærmer sig.

Er du godt i gang med at skrive dit speciale, eller forsøger du at forberede dig bedst muligt på processen, har vi i denne artikel samlet fire gode råd, der kan hjælpe dig med at spare tid og komme godt i mål.

1.    Få hjælp til transskribering eller korrekturlæsning

I forbindelse med specialeskrivningen har du tusindvis af opgaver – alt fra indsamling af data til udarbejdelsen af diagrammer. Alle disse små arbejdsopgaver løber dog op, og inden du ved af det, har du brugt flere timer på at transskribere et fokusgruppeinterview.

Rigtig mange specialeskrivende vælger at udlicitere de ”sure pligter”, herunder særligt korrekturlæsning og transskribering. På den måde kan du i stedet fokusere på de mere centrale dele af opgaven såsom skrivearbejdet, der jo trods alt er det, som har størst betydning for din endelige karakter.

Du kan få hjælp til transskribering af dine interviews på https://texta.dk/portfolio/transskribering/.

2.    Læg en tidsplan – og hold den

Mange vælger fra dag 1 at lægge en plan for, hvordan tiden skal bruges. Det betyder, at du altid har en nogenlunde idé om, hvor langt du er, og hvis du husker at sætte en ”buffer” af, er der tid og plads i kalenderen til de uforudsete begivenheder, der altid opstår.

Er din tidsplan allerede skredet, bør du, selvom du er presset, forsøge at sætte tid af til at få stablet en ny på benene. Kører du helt uden nogen form for strategi, er det nemt at miste overblikket.

3.    Tag fat i din vejleder i god tid

Din vejleder er til for at hjælpe dig med at levere det bedst mulige resultat, og du skal derfor ikke være nervøs for at spørge om råd, hvis du er presset på tiden eller sågar selve indholdet.

Det er dog vigtigt, at du ikke kontakter din vejleder to dage inden, specialet skal afleveres.

Vær proaktiv og opsøg hjælpen, når behovet opstår – det er sjældent nogen god idé at gå med tvivlen for sig selv i flere uger.

4.    Skær ind til benet

Det er måske ikke altid den mest hensigtsmæssige strategi, men ikke desto mindre kan det være en af de sidste udveje at fokusere på det vigtigste i din opgave, hvis det er det, der skal til for at få dig i mål. Afgrænsning er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med en lavere karakter.

Du viser nemlig på den måde, at du har dit fokus rettet mod specifikke problematikker og tematikker. Dette skal naturligvis bakkes op af grundige analyser og empiri.

Vi håber, du kunne bruge rådene, og ønsker dig held og lykke med specialeskrivningen!

You may also like...