3 tips til at tage bedre noter

Hvor effektiv er du lige nu til at tage noter?

Nogle studerende får gode resultater på deres studie blot ved at dedikere et par timer om dagen, mens andre knokler dag og aften for et 4-tal endeligt til eksamen.

De færreste studerende er ’bare født under en heldig stjerne’, men der er nogle, der har bedre studieteknikker end andre. Især det at tage noter er vigtigt.

Vi kommer her, sammen med Få 12 – en bog med bedre karakterer – med 3 gode tips til at tage bedre noter på studiet.

studerende

Noter i hånden

De fleste studerende tager i dag noter på computer – men det er en dårlig idé.

Når du tager noter på din computer ’behandler’ du ikke materialet. Hvad du hører skriver du ned uden at tage stilling til det.

Når du i stedet tager noter i hånden er du nødt til at videreformidle hvad du hører, fordi du er begrænset på især tid. Du kan ikke nå at skrive alt. Men du kan skrive reelle noter ned og lave pile og streger mellem de forskellige emner.

Videnskaben viser, at de studerende, der tager noter i hånden får en væsentligt bedre forståelse af faget end dem, der blot skriver ned på computeren.

studerende-noter

De dygtigste advokater og konsulenter ses sjældent uden en notesbog. Det er fordi de skriver alt ned. Ikke for at bruge noterne senere, nødvendigvis, men for at få en bedre forståelse for emnet.

Skriv eget kompendium med noter

Når du har skrevet noter til et helt semester kan du skrive et samlet kompendium over faget med noterne.

Formålet er både at kunne bruge kompendiet til eksamen, men i højere grad at blive klogere, mens du laver samlingen af noter. Når du skal samle dine noter og opsummere et helt fag tvinger du dig selv til også at sætte dig godt ind i faget.

Drop highlighter

Highlighteren er måske det mest brugte studieredskab i hele landet.

Men den giver ingen fordele.

Videnskaben viser, at du ikke opnår andet end at læse teksten en gang mere, når du highlighter den.

Faktisk kan du besværliggøre din læsning, fordi du er nødt til at afbryde dit læseflow for at overstrege – og du besværliggør ligeledes læsning en anden gang, fordi din bog nu er overstreget og svær at læse.

Smid din highlighter ud. Time.com skriver, at den er ”spild af tid” og giver den titlen som en af de dårligste, men meget brugte indlæringsmetoder.

For at få en bedre forståelse bør du selv skrive noter og aktivt formidle stoffet videre – ikke passivt overstrege, hvad du tror, der er vigtigere end andet.

Med god notetagning i løbet af dit semester stiller du dig selv godt i forhold til den endelige eksamenslæsning – og de 20 minutter foran det grønne bord, der ultimativt bestemmer, om du går på ferie med god eller dårlig samvittighed for det sidste semester.

You may also like...